Klient: Energa

Typ realizacji: film promocyjny, animacja 3D, outro

Wykorzystane narzędzia: After Effects

Animacja 3D promująca grupę energetyczną Energa. Na końcu filmu pojawia się animowane logo firmy (outro). Przykład animacji z jednym aktorem – żarówką.