Klient:
Europejskie Centrum Konsumenckie

Typ realizacji:
gify

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Seria edukacyjnych, animowanych gifów 2D zaprojektowanych dla Europejskiego Centrum Konsumenckiego. W śmieszny i komiczny sposób zachęcają konsumentów do zaczerpnięcia porady o prawach związanych z dokonywanymi przez nich zakupami transgranicznymi towarów i usług.