Klient:
Spetech

Typ realizacji:
animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja 3D prezentująca montaż oraz właściwości uszczelki membranowej Spetoring RM-4.