Klient:
WDX

Typ realizacji:
animacja 2D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja 2D wzbogacona o animowane ikony oraz o prezentera, który opowiada o zaletach korzystania z wózków magazynowych oferowanych przez firmę WDX.