Klient:
Akademia Podróży.pl

Typ realizacji:
animacja 2D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja 2D prezentująca autorski projekt organizatora podróży i wyjazdów – Akademia Podróży.pl.