Klient: Etim Studio

Typ realizacji: animowana wizualizacja

Wykorzystane narzędzia: 3ds Max

Animacja 3d utrzymana w konwencji rysunkowej.