Klient: Europejskie Centrum Konsumenckie

Typ realizacji: animacja 2d

Wykorzystane narzędzia: After Effects, Illustrator

Animacja 2D zaprojektowana dla Europejskiego Centrum Konsumenckiego. Animowana infografika objaśnia zasady działania systemu ECK, który pomaga konsumentom w rozwiązywaniu problemów z zakupami transgranicznymi towarów, wspomaga ich w rozpatrywaniu reklamacji. Animacja informacyjna, promocyjna i jednocześnie wizerunkowa. Indywidualny projekt graficzny.