Klient:
nagrajprace.pl

Typ realizacji:
animacja 2D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja promująca nową platformę rekrutacyjną. Przedstawia tradycyjny proces rekrutacji od strony aplikanta oraz promuje nową alternatywą formę tworzenia swojej wizytówki dla potencjalnego pracodawcy. Animacja promocyjna wykonana w technice 2 D. Nasza praca to indywidualny projekt graficzny, własna propozycja tekstu oraz udźwię­ko­wie­nie filmu z pod­kła­dem lektorskim.