Klient:
Vistaplan

Typ realizacji:
intro, animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
After Effects

Opis realizacji:

Animowane logo firmy Vistaplan.