Klient:
WDX

Typ realizacji:
animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja 3D prezentująca oferowane rozwiązanie przez firmę WDX, mianowicie system automatycznego załadunku naczep samochodowych.