Klient: Aglomeracja Wrocławska

Typ realizacji: animacja 2d, intro

Wykorzystane narzędzia: After Effects, Illustrator

Animacja 2D na bazie form geometrycznych budujących logo Aglomeracji Wrocławskiej. Powstała z myślą o zastosowaniu w materiałach filmowych jako intro, outro lub przerywnik reklamowy.