Klient:
Domex

Typ realizacji:
intro, animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Intro 3D. Logo firmy znajduje się pomiędzy kroplami wody, pokazane z różnych ujęć. Taka forma prezentacji nawiązuje do działalności firmy.