Klient:
Granotec

Typ realizacji:
animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja 3D zrealizowana dla naszego stałego klienta. Film instruktażowy szczegółowo obrazuje zasady działania czyszczalni bębnowo-sitowej do oczyszczania zbóż z zanieczyszczeń.