Klient:
Granotec

Typ realizacji:
animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Aminacja 3D zaprojektowana dla firmy Granotec prezentująca działanie suszarni przepływowej SCGE.