Klient: Etim Studio

Typ realizacji: animowana wizualizacja

Wykorzystane narzędzia: 3ds Max

Próbka z 3d Studio Max 2012 – gotowa scena z animacją, dostarczona wraz z instalacją środowiska 3D.