Klient: Marketplanet

Typ realizacji: prezentacja, animacja webowa

Wykorzystane narzędzia: 3ds Max, After Effects

Animacja reklamowa strony WWW oraz magazynu drukowanego Marketplanet.