Klient:
Mennica Skarbowa

Typ realizacji:
animacja 2D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects