Klient:
OKPOL

Typ realizacji:
animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja 3D prezentująca nowy produkt okno dachowe Spherline. Za pomocą różnych warunków pogodowych, aminowanych napisów 2D oraz ikon przedstawiamy właściwości i zalety okna dachowego.