Klient:
Partec

Typ realizacji:
animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects