Klient:
Plast Line

Typ realizacji:
intro, animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Opis realizacji:

Intro reklamowe – animacja 3D logo firmy Plast Line.