Klient:
Total4net

Typ realizacji:
intro, animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects