Klient:
Guenther

Typ realizacji:
intro, animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animowane intro filmy Guenther. Logo tworzy się z płomieni, które odkreślają charakter firmy.