Klient: Etim Studio

Typ realizacji: intro

Wykorzystane narzędzia: After Effects

Animowana reklama na telebim. Tutaj w wersji udźwiękowionej, przeznaczonej do interentu.