Klient: Reklama-ai

Typ realizacji: animacja 2d, intro

Wykorzystane narzędzia: After Effects, Illustrator

Animowana reklama na telebim. Tutaj w wersji udźwiękowionej, przeznaczonej do internetu. Przykład jak wymowne mogą być proste infografiki.