Klient:
Wizyta.pl

Typ realizacji:
film promocyjny, animacja 2D

Wykorzystane narzędzia:
After Effects, Illustrator

Opis realizacji:

Animacja 2D reklamująca zalety internetowego systemu rezerwacji.