Klient:
DOMEX

Typ realizacji:
film promocyjny, film instruktażowy, animacja 3D

Wykorzystane narzędzia:
3ds Max, After Effects

Animacja produktu: zasuwa DN80 kołnierzowa miękkouszczelniająca firmy DOMEX. Film ma charakter promocyjny i instruktażowy. Animowaną wizualizację 3D uzupełniają napisy informacyjne.